Vacature algemeen bestuurslid

Bestuurslid Gezocht
Algemeen bestuurslid  

Voor Dierenweide de Kraal zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de stichting.

Wat doen wij als bestuur?
Het bestuur heeft als doel het in stand houden van de dierenweide met boerderijdieren (momenteel geiten, schapen en kippen). Daarnaast leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid, sociale cohesie en het welzijn van de omliggende wijken, onder andere door het organiseren van open dagen met leuke activiteiten waarmee je contact onderhoudt met mensen in de buurt. We organiseren tot slot recreatieve en educatieve activiteiten voor scholen in de omgeving. Om dit alles te bewerkstelligen trekken we als bestuur betrokken, actieve vrijwilligers aan. Daarnaast denken we gezamenlijk na over het aantrekken van sponsoren en onderhouden we contact met de gemeente. We hebben ongeveer 1x in de 6 weken een vergadering waarbij het bestuur samenkomt. De taakverdeling binnen het bestuur is flexibel en kan heroverwogen worden, mede op basis van wensen en kwaliteiten van nieuwe bestuursleden.

Algemeen bestuurslid (tijdsindicatie 6-8 uur per maand)

  • Meedenken over beleid
  • Roosters vrijwilligers maken
  • Bedenken, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten en open dagen
  • Deelname aan uitmestdagen
  • Ad hoc taken, die in overleg met de andere bestuursleden verdeeld worden
  • Eigen inbreng
  • Ingangsdatum: per direct 

Interesse? Dan horen wij graag van jou!
info@dierenweidedekraal.nl / www.dierenweidekraal.nl
06 306 44 317