Hoe het begon

Park de Hoge Weide in Parkwijk-Zuid (Leidsche Rijn) werd in 2001 officieel geopend voor het publiek. De wijk was net een jaar daarvoor opgeleverd en iedereen had hoge verwachtingen van het park. Het park bleek echter moeilijk begaanbaar en sociaal onveilig. Het ontwerp was rommelig en het park werd totaal niet gebruikt door de bewoners. hw2

In mei 2003 bedacht de bewonersvereniging Parkwijk-Zuid, dat het een leuk idee zou zijn om een dierenweide of kinderboerderij in de wijk te krijgen.
In september 2003 bleek uit een wijkraadpleging over de parken en het groen in de wijk, dat een kinderboerderij annex dierenweide hoog op ieders wensenlijstje stond. Het lag voor de hand om het grauwe park, dat snakte naar een opknapbeurt, hiervoor te gebruiken. De gemeente besloot om bij de herinrichting van het park nauw samen te werken met de bewoners. Vanaf eind 2003 werd er gezamenlijk gewerkt aan een plan en in december 2004 koos men definitief voor een ontwerp van het bureau Sant en Co.
Het ontwerp laat drie heuvels zien: een bloemenweide, een speelheuvel en een dierenweide. Daar tussen liggen allerlei faciliteiten voor wandelaars en kinderen. Zo is er een voetbalkooi, staan er bankjes en kun je klauteren op houtblokken.

De dierenweide komt eraan
Twee bestuursleden van de bewonersvereniging Parkwijk-Zuid besloten de kar te gaan trekken en zij peilden in de wijk of er inderdaad voldoende animo bestond om daadwerkelijk een dierenweide op te richten. Met flyers en via de nieuwsbrief van de bewonersvereniging werden bewoners uitgenodigd om zich als vrijwilliger aan te melden.
Op 15 februari 2005 was de eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep en zeiden ruim 15 vrijwilligers hun medewerking toe. Er kon gezocht worden naar sponsoren en subsidies. Via de Recht tot Initiatief-regeling van de gemeente Utrecht en dankzij de inzet van de vrijwilligers werd voldoende geld bijeen gebracht om de dierenweide te realiseren.  Op 17 oktober 2006 werd Stichting Dierenweide De Kraal officieel opgericht.Opening Dierenweide 100 klein

Het wachten was nu nog op de voltooiing van het park. Medio 2008 was dat eindelijk zover. Tussen mei en oktober 2008 is de omheining geplaatst en het huisje gebouwd. En op 3 oktober kwamen de eerste dieren.

En zo kon de dierenweide op 4 oktober 2008 officieel geopend worden door burgemeester Aleid Wolfsen.