Bestuursleden gezocht!

Bij Dierenweide de Kraal hebben we maar liefst 3 vacatures om ons bestuur aan te vullen. We zoeken een voorzitter, een chef dierengezondheid, en een algemeen bestuurslid. Dierenweide de Kraal is gelegen in het park Hoge Weide in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Wat doen wij als bestuur?
Het bestuur heeft als doel het in stand houden van de dierenweide met boerderijdieren (momenteel geiten, schapen en kippen). Daarnaast leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid, sociale cohesie en het welzijn van de omliggende wijken, onder andere door het organiseren van open dagen met leuke activiteiten waarmee je contact onderhoudt met mensen in de buurt. We organiseren tot slot recreatieve en educatieve activiteiten voor scholen in de omgeving. Om dit alles te bewerkstelligen trekken we als bestuur betrokken, actieve vrijwilligers aan. Daarnaast denken we gezamenlijk na over het aantrekken van sponsoren en onderhouden we contact met de gemeente. We hebben ongeveer 1x in de 6 weken een vergadering waarbij het bestuur samenkomt. De geschatte uren zijn zelf flexibel in te delen. Ook de taakverdeling binnen het bestuur is flexibel en kan heroverwogen worden, mede op basis van wensen en kwaliteiten van nieuwe bestuursleden.

Voorzitter (tijdsindicatie 10-12 uur per maand)
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Spin in het web
• 1e contactpersoon naar gemeente, instanties
• Cohesie vrijwilligersgroep
• Algeheel overzicht van wat er speelt bij de dierenweide
• Meerjarenplan uitdenken
• Aanwezig bij open dagen (max. 2x per jaar)
• Nieuwsbrief schrijven (4x per jaar)
• Ingangsdatum: augustus / september 2022

Chef Dierengezondheid (tijdsindicatie 6-8 uur per maand)
• Preventieve dierengezondheid, zoals het tijdig laten kappen van de hoeven van de geiten
• Bij zieke dieren polshoogte nemen en actie ondernemen
• Registratie entingen
• Predicaat “zwoegerziekte en CAE/CL vrij” houden door het eens per 2 jaar regelen van bloedafname bij geiten en schapen
• Jaarlijkse Q-koorts enting regelen met de dierenarts
• Schapen scheren regelen
• Bij voorkeur flexibel inzetbaar bestuurslid
• Hart voor dieren is belangrijk, maar ervaring met dierengezondheid is geen vereiste. De dierenweide beschikt over goede contacten met de dierenartsenpraktijk en andere deskundigen op wie je voor inhoudelijke kennis terug kunt vallen.
• Ingangsdatum: juli 2022

Algemeen bestuurslid (tijdsindicatie 6-8 uur per maand)
• Bedenken, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten en open dagen
• Meedenken over beleid
• Roosters vrijwilligers maken
• Deelname aan uitmestdagen
• Ad hoc taken, die in overleg met de andere bestuursleden verdeeld worden
• Eigen inbreng
• Ingangsdatum: per direct

Mocht je interesse hebben in één van deze functies, neem dan contact op met Renée Peeters (0610795123 of info@dierenweidedekraal.nl). Voel je ook vrij deze vacatures door te sturen naar mensen in je omgeving waar dit misschien iets voor zou zijn. Voor meer informatie over de dierenweide kun je kijken op onze website www.dierenweidedekraal.nl

Laat een reactie achter